LEGISLAȚIE

Reglementări și proceduri
din domeniul energiei

Gaze Naturale

Licență

ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


ORDIN ANRE NR. 179 DIN 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND VERIFICARILE SI REVIZIILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE


ORDINUL ANRE NR. 3 DIN 26.01.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PLATFORMEI ONLINE DE SCHIMBAREA A FURNIZORULUI


ORDIN ANRE NR. 5 DIN 2013 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A PIETEI GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 16 DIN 2020 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE REGULARIZARE A DIFERENTELOR DINTRE ALOCARI SI CANTITATILE DE GAZE DISTRIBUITE


ORDIN ANRE NR. 21 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SEPARAREA CONTABILA A ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE TITULARII DE LICENTE


ORDIN ANRE NR. 54 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU DEZVOLTAREA PIETII GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 128 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUTIONAREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN SECTORUL ENERGIEI


ORDIN ANRE NR. 90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GNL


ORDIN ANRE NR. 105 DIN 2018 PENTRU APROBAREA REGULILOR GENERALE PRIVIND PIETELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 106 DIN 2014 PRIVIND MODALIT106 DIN 2014 PRIVIND MODALITATILE DE INFORMARE A CLIENTILOR FINALI DE CATRE FURNIZORII DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 117 DIN 2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND RAPORTAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 173 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE ULTIMA INSTANTA A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 221 DIN 2018 PRIVIND OBLIGATIA PARTICIPANTILOR LA PIATA DE GAZE NATURALE DE A TRANZACTIONA PE PIETELE CENTRALIZATE DIN ROMANIA


ORDIN ANRE NR. 1 DIN 2015 PRIVIND INSTITUIREA REGISTRULUI NATIONAL AL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE


ORDIN ANRE NR. 29 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENTII FINALI


ORDIN ANRE NR. 40 DIN 2019 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU DE VANZARE-CUMPARARE A GAZELOR NATURALE INCHEIATE INTRE PRODUCATORI SI FURNIZORI


ORDIN ANRE NR. 64 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 83 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


LEGEA NR 99 DIN 2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTOIALE


LEGEA NR. 121 DIN 2014 PRIVIND EFICIENTA ENERGETICA


LEGEA NR. 193 DIN 2000 PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE INCHEIATE INTRE PROFESIONISTI SI CONSUMATORI


LEGEA NR. 226 DIN 2021 PRIVIND STABILIREA MASURILOR DE PROTECTIE SOCIALA PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE


HOTARAREA GUVERAMENTALA NR 638 DIN 2007 PRIVIND DESCHIDEREA INTEGRALA A PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE


HOTARAREA GUVERAMENTALA NR. 1073 DIN 2021 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 226 DIN 2021 PRIVIND CONSUMATORUL VULNERABIL


ORDONANTA DE URGENTA NR. 2 DIN 2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR


ORDONANTA GUVERNAMENTALA NR. 2 DIN 19.01.2022 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 118 DIN 2021


ORDONANTA GUVERNAMENTALA NR. 3 DIN 2022 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 118 DIN 2021


ORDONANTA GUVERNAMENTALA NR. 27 DIN 2022 PRIVIND MASURILE APLICABILE CLIENTILOR FINALI DIN PIATA DE ENERGIE IN PERIOADA 1 APRILIE 2022 -31 MARTIE 2023


ORDONANTA DE URGENTA NR. 118 DIN 2021 PRIVIND STABILIREA UNEI SCHEME DE COMPENSARE PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ȘI GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


ORDIN ANRE NR. 179 DIN 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND VERIFICARILE SI REVIZIILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE


ORDINUL ANRE NR. 3 DIN 26.01.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PLATFORMEI ONLINE DE SCHIMBAREA A FURNIZORULUI


ORDIN ANRE NR. 5 DIN 2013 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A PIETEI GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 16 DIN 2020 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE REGULARIZARE A DIFERENTELOR DINTRE ALOCARI SI CANTITATILE DE GAZE DISTRIBUITE


ORDIN ANRE NR. 21 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SEPARAREA CONTABILA A ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE TITULARII DE LICENTE


ORDIN ANRE NR. 54 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU DEZVOLTAREA PIETII GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 128 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUTIONAREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN SECTORUL ENERGIEI


ORDIN ANRE NR. 90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GNL


ORDIN ANRE NR. 105 DIN 2018 PENTRU APROBAREA REGULILOR GENERALE PRIVIND PIETELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 106 DIN 2014 PRIVIND MODALITATILE DE INFORMARE A CLIENTILOR FINALI DE CATRE FURNIZORII DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 117 DIN 2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND RAPORTAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 173 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE ULTIMA INSTANTA A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 221 DIN 2018 PRIVIND OBLIGATIA PARTICIPANTILOR LA PIATA DE GAZE NATURALE DE A TRANZACTIONA PE PIETELE CENTRALIZATE DIN ROMANIA


ORDIN ANRE NR. 1 DIN 2015 PRIVIND INSTITUIREA REGISTRULUI NATIONAL AL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE


ORDIN ANRE NR. 29 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENTII FINALI


ORDIN ANRE NR. 40 DIN 2019 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU DE VANZARE-CUMPARARE A GAZELOR NATURALE INCHEIATE INTRE PRODUCATORI SI FURNIZORI


ORDIN ANRE NR. 64 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 83 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE


Energie Electrică

Licență

ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


Standard de performanță

Gaze Naturale

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului I al anului 2024

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului IV al anului 2023

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului III al anului 2023

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului II al anului 2023

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului I al anului 2023

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului IV al anului 2022

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent Trimestrului III al anului 2022

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent anului 2022

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent anului 2021

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent anului 2020

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferent anului 2019

Energie electrică

Standard de Performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aferent Trimestrului I al anului 2024

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aferent Trimestrului IV al anului 2023

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aferent Trimestrului III al anului 2023

Standard de Performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aferent Trimestrului II al anului 2023

Procedură de reclamații

Dacă vrei să ne transmiți o sesizare, reclamație, petiție sau orice altă formă de plângere, o poți face prin intermediul formularului de contact.

Îți atașăm mai jos și procedura noastră internă, cât și documentul legislativ și anume ordinul 16/2015, prin care noi ne obligăm să tratăm și să rezolvăm toate sesizările, reclamațiile sau petițiile care vin de la ține.

Procedură reclamații furnizare și anexe

Formular Plângeri

Energie electrică

Licență

Ord. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică


Ord. 128/2008 - Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I


Ord. 9/2014 pentru aprobarea procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clientii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, prin Ord 82/2013


Ord. 16/2015 aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali


Ord. 103/2015 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice


Ord. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea


Ord. 76/2016 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ord. 33/2014


Ord. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi


Ord. 16/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată prin Ord. 180/2015, cu modificările ulterioare


Ord. 167/2019 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică


Ord. 214/2019 privind modificarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, aprobat prin Ord. 61/2016


Ord. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final


Ord. 77/2020 privind modificarea si completarea Ord. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor


Ord. 163/2020 pentru modificarea și completarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, aprobat prin Ord. 5/2014


Ord. 174/2020 pentru modificarea Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, aprobata prin Ord. 128/2020


Ord. 190/2020 de aprobare a Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal


Ord. 193/2020 - Regulament soluționare plângeri


Ord. 194/2020 - Procedură soluționare reclamații


Ord. 226/2020 modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale aprobat prin Ord. 61/2013


Ord. 25/2021 pentru modificarea Ord. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ord. 227/2018


Ord. 82/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ord. 235/2019 și de abrogare a Ord. 130/2015 privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice


Ord. 83/2021 privind Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale


Ord. 91/2021 pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ord. 235/019


Ord. 94/2021 privind modificarea și completarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național aprobate prin Ord. 177/2018


Ord. 98/2021 pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare


Ord. 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.


Ord. 138/2021 privind modificarea Ord. 82/2021, 83/2021


Ord. 3/2022 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale


Ord. 15/2022 - Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor


Ord. 27/2022 - Modificarea Anexei la Ord. 118/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.


Ord. 28/2022 - Modificarea Anexei 1 la Ord. 119/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică Romania - S.A.


Ord. 29/2022 - Modificarea Anexei la Ord. 120/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.


Ord. 30/2022 - Modificarea Anexei la Ord. 121/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.


Ord. 31/2022 - Modificarea Anexei la Ord. 122/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.


Ord. 32/2022 - Modificarea Anexei la Ord. 123/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.


Ord. 33/2022 - Modificarea Anexei 1 la Ord. 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al en. el., practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.


Ord. 81/2022 - Modificarea şi completarea Regul. privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ord. 59/2013


Ord. 95/2022 - Modificarea și completarea Ord. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a en. el. produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor


Ord. 105/2022 - Aprobarea contractelor cadru de racordare la reţelele electrice de interes public


Ord. 109/2022 - privind modificarea și completarea Ord. 3/2022


Ord. 133/2022 - Modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui ANRE din domeniul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică de interes public


Ord. 141/2022 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2023


Ord. 142/2022 - Modificarea Ord.130/2022 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia


Ord. 144/2022 - Aprobarea tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem pentru operatorul de transport şi sistem Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.


Ord. 5/2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali


OG 21/1992 privind protecția consumatorilor cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2007


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


Legea 365/2002 privind comerțul electronic


Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice


Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – republicată


OG 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în M.O. nr. 616 / 31.08.2010


Legea 139/2010 de modificare si completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicată în M.O. nr.474/09.07.2010


OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în M.O. nr.736/19.10.2011


Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 publicata in M.O nr.485/16.07.2012


Legea 134/2012 - Lege pentru aprobarea OUG 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în M.O. nr. 335/ 7.06.2013


OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


Legea 121/2014 privind eficienta energetica publicată în M.O. 574/01.08.2014


HG 495/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicat în MO 500/4.07.2014


Legea 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative


Legea 227/2015 privind Codul Fiscal publicata in MO nr. 688/10.09.2015, partea I


OUG 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în M.O. nr. 224/ 31.03.2017


Legea 177/2017 privind completarea Legii 227/2015 publicata in MO nr. 584/21.07.2017


Legea 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012


Legea 184/2018 pentru aprobarea OUG 24/2017 privind modificarea si completarea Legii 220/2008 publicata in MO nr. 635/20.07.2018


HG 846/2018 pentru modificarea şi completarea HG 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă


OUG 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012


OUG 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012


Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie


Hotărâre 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie


OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei


OUG 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


OUG 119/2022 pentru modificarea si completarea OUG 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum si modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei


OUG 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile


OUG 192/2022 - pentru modificarea și completarea OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei


Legea 206/2022 pentru aprobarea OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei


Legea 357/2022 pentru aprobarea OUG 119/2022


DIRECTIVA 2009/72/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE


REGULAMENTUL (CE) NR. 714/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003


REGULAMENTUL nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE


REGULAMENTUL (UE) 2017/2195 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică


DIRECTIVA (UE) 2018/2001 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile


REGULAMENTUL (UE) 2019/943 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare)


DIRECTIVA (UE) 2019/944 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare)