LEGISLAȚIE

Reglementări și proceduri
din domeniul energiei

Gaze Naturale

Licență

ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


ORDIN ANRE NR. 179 DIN 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND VERIFICARILE SI REVIZIILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE


ORDINUL ANRE NR. 3 DIN 26.01.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PLATFORMEI ONLINE DE SCHIMBAREA A FURNIZORULUI


ORDIN ANRE NR. 5 DIN 2013 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A PIETEI GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 16 DIN 2020 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE REGULARIZARE A DIFERENTELOR DINTRE ALOCARI SI CANTITATILE DE GAZE DISTRIBUITE


ORDIN ANRE NR. 21 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SEPARAREA CONTABILA A ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE TITULARII DE LICENTE


ORDIN ANRE NR. 54 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU DEZVOLTAREA PIETII GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 128 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUTIONAREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN SECTORUL ENERGIEI


ORDIN ANRE NR. 90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GNL


ORDIN ANRE NR. 105 DIN 2018 PENTRU APROBAREA REGULILOR GENERALE PRIVIND PIETELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 106 DIN 2014 PRIVIND MODALIT106 DIN 2014 PRIVIND MODALITATILE DE INFORMARE A CLIENTILOR FINALI DE CATRE FURNIZORII DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 117 DIN 2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND RAPORTAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 173 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE ULTIMA INSTANTA A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 221 DIN 2018 PRIVIND OBLIGATIA PARTICIPANTILOR LA PIATA DE GAZE NATURALE DE A TRANZACTIONA PE PIETELE CENTRALIZATE DIN ROMANIA


ORDIN ANRE NR. 1 DIN 2015 PRIVIND INSTITUIREA REGISTRULUI NATIONAL AL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE


ORDIN ANRE NR. 29 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENTII FINALI


ORDIN ANRE NR. 40 DIN 2019 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU DE VANZARE-CUMPARARE A GAZELOR NATURALE INCHEIATE INTRE PRODUCATORI SI FURNIZORI


ORDIN ANRE NR. 64 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 83 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


LEGEA NR 99 DIN 2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTOIALE


LEGEA NR. 121 DIN 2014 PRIVIND EFICIENTA ENERGETICA


LEGEA NR. 193 DIN 2000 PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE INCHEIATE INTRE PROFESIONISTI SI CONSUMATORI


LEGEA NR. 226 DIN 2021 PRIVIND STABILIREA MASURILOR DE PROTECTIE SOCIALA PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE


HOTARAREA GUVERAMENTALA NR 638 DIN 2007 PRIVIND DESCHIDEREA INTEGRALA A PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE


HOTARAREA GUVERAMENTALA NR. 1073 DIN 2021 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 226 DIN 2021 PRIVIND CONSUMATORUL VULNERABIL


ORDONANTA DE URGENTA NR. 2 DIN 2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR


ORDONANTA GUVERNAMENTALA NR. 2 DIN 19.01.2022 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 118 DIN 2021


ORDONANTA GUVERNAMENTALA NR. 3 DIN 2022 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 118 DIN 2021


ORDONANTA GUVERNAMENTALA NR. 27 DIN 2022 PRIVIND MASURILE APLICABILE CLIENTILOR FINALI DIN PIATA DE ENERGIE IN PERIOADA 1 APRILIE 2022 -31 MARTIE 2023


ORDONANTA DE URGENTA NR. 118 DIN 2021 PRIVIND STABILIREA UNEI SCHEME DE COMPENSARE PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ȘI GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


ORDIN ANRE NR. 179 DIN 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND VERIFICARILE SI REVIZIILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE


ORDINUL ANRE NR. 3 DIN 26.01.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PLATFORMEI ONLINE DE SCHIMBAREA A FURNIZORULUI


ORDIN ANRE NR. 5 DIN 2013 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A PIETEI GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 16 DIN 2020 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE REGULARIZARE A DIFERENTELOR DINTRE ALOCARI SI CANTITATILE DE GAZE DISTRIBUITE


ORDIN ANRE NR. 21 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SEPARAREA CONTABILA A ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE TITULARII DE LICENTE


ORDIN ANRE NR. 54 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU DEZVOLTAREA PIETII GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 128 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUTIONAREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN SECTORUL ENERGIEI


ORDIN ANRE NR. 90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GNL


ORDIN ANRE NR. 105 DIN 2018 PENTRU APROBAREA REGULILOR GENERALE PRIVIND PIETELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 106 DIN 2014 PRIVIND MODALITATILE DE INFORMARE A CLIENTILOR FINALI DE CATRE FURNIZORII DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 117 DIN 2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND RAPORTAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 173 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE ULTIMA INSTANTA A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 221 DIN 2018 PRIVIND OBLIGATIA PARTICIPANTILOR LA PIATA DE GAZE NATURALE DE A TRANZACTIONA PE PIETELE CENTRALIZATE DIN ROMANIA


ORDIN ANRE NR. 1 DIN 2015 PRIVIND INSTITUIREA REGISTRULUI NATIONAL AL PARTICIPANTILOR LA PIATA ANGRO DE ENERGIE


ORDIN ANRE NR. 29 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENTII FINALI


ORDIN ANRE NR. 40 DIN 2019 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU DE VANZARE-CUMPARARE A GAZELOR NATURALE INCHEIATE INTRE PRODUCATORI SI FURNIZORI


ORDIN ANRE NR. 64 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENTEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 83 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SI GAZELOR NATURALE


Energie Electrică

Licență

ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


Rapoarte

Raport plangeri

Procedură de reclamații

Dacă vrei să ne transmiți o sesizare, reclamație, petiție sau orice altă formă de plângere, o poți face prin intermediul formularului de contact.

Îți atașăm mai jos și procedura noastră internă, cât și documentul legislativ și anume ordinul 16/2015, prin care noi ne obligăm să tratăm și să rezolvăm toate sesizările, reclamațiile sau petițiile care vin de la ține.

Procedură reclamații furnizare și anexe

Formular Plângeri