Clienți business

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Când și unde poți transmite indexul autocitit?

Indexul autocitit poate fi transmis în perioada menționată pe factura (penultimele 6 zile ale lunii) împreună cu codul unic de autocitire specificat pe factură (începe cu cifra 8):

Ce înseamnă indexul autocitit?

Indexul autocitit reprezintă indexul transmis de tine în lunile în care reprezentanții companiei de distribuție gaze naturale nu efectuează citiri.

Transmiterea indexului te ajută să plătești exact cantitatea de gaze consumate și să eviți facturile mari de regularizare.

Află mai mult

Transmitere Index autocitit

Ne poți comunica indexul afișat de contor până la separatorul de numere întregi ( până la cifrele roșii sau semnul virgulă “,”)  împreună cu codul unic de autocitire ( începe cu cifra 8) menționat în chenarul din partea stângă a facturii.

Cum este calculat consumul tău

Consumul tău
= (
Indexul nou
-
Indexul vechi
) ×
PCS

Acest consum va fi evidențiat pe următoarea ta factură care se va calcula conform consumului realizat exprimat în unități de energie.

Află mai mult

Întrebări frecvente

Poți modifica indexul greșit până la finalul perioadei active de transmitere (de regulă penultimele 6 zile ale lunii) pe care o găsești menționată pe factura ta, reluând pașii de transmitere a indexului, iar noi vom lua în considerare doar ultimul index transmis de tine.


În cazul în care ai trimis indexul incorect și nu mai ești în perioada activă de transmitere pentru a-l putea corecta, există două posibilități:

  • Dacă indexul actual este mai mic decât indexul precedent citit/autocitit, acesta nu va fi luat în considerare.
  • Dacă ai transmis un index mai mare decât cel real, iar până la prima citire de către reprezentanții companiei de distribuție acel index nu a fost atins (nu ai atins consumul transmis), vei fi refacturat conform consumului real (facturile cu consum eronat vor fi stornate).

Pe factura de consum, în secțiunea „Tip citire” puteți identifica modul de determinare a consumului facturat: „citire de către operator” reprezintă citirea directă de către reprezentanții companiei de distribuție, “autocitire" care reprezintă indexul transmis de către tine (autocitire) sau „estimare” (în lipsa unui index citit de către operatorul companiei de distribuție sau în lipsa unui index autocitit). Estimarea consumului de gaze naturale se face în baza convenției de consum agreată cu tine. Dacă nu ne-ai transmis un grafic de consum, estimarea se va face conform istoricului tău de consum înregistrat. În lipsa amândurora, se va utiliza consumul mediu pentru categoria de consum la care este încadrat locul de consum la data estimării.

Mai multe detalii despre cum este facturat consumul tău, găsești aici


Contorul tău înregistrează consumul tău în metri cubi, însă conform legislației în vigoare facturarea se face în kWh (kilowatt-oră), care reprezintă o unitate de energie.

Transformarea volumelor de gaze naturale în unități de energie se face aplicând formula:
E = V(B) x PCS

Pentru mai multe detalii, click aici