Clienți business

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Premier Energy Business

Preț gaze naturale

0.23757

Cost transport

0.01500

Tarif distribuție

0.05464

Preț final

0.31092

Preț final cu TVA

0.37000

*Tarif exprimat în Lei/kWh

*Prețurile afișate mai sus se referă la prețul gazelor naturale (care include servicii de înmagazinare si echilibrare), iar pentru prețul final se vor adăuga prețul transportului, tarifele reglementate, costul de distribuție (care diferă in funcție de operatorul de distribuție si de categoria de consum) și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritatea de reglementare competentă, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate.

Condițiile ofertelor sunt completate de clauzele contractuale generale.

Pentru a încheia un contract de furnizare gaze naturale, ai nevoie să pregătești următoarele documente:

  • Copia actului de identitate;
  • Copia certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
  • Împuternicire și copia actului de identitate al împuternicitului, dacă este cazul
  • Declarația pe propria răspundere din care să rezulte în ce calitate folosești imobilul pentru care faci contractul sau actul de proprietate al acestuia. Dacă alegi să închei online contractul tău de gaze naturale, noi îți vom genera automat declarația pe propria răspundere în baza informațiilor primite de la tine. Poți găsi modelul de declarație și  aici;
  • Poza contorului de gaz efectuată la momentul solicitării, în care să se vadă seria și indexul;
  • Codul locului de consum, pe care îl găsești pe factura ta de gaze naturale (codul locului de consum – CLC - este un cod unic alocat pentru fiecare adresă la care ai un contract de furnizare gaze naturale);