Furnizor de ultimă instanță

Ce reprezintă furnizarea
de ultimă instanță?

Ce înseamnă furnizorul de ultimă instanță? 

Dacă ai ajuns în această situație este important să știi că un client poate ajunge să fie preluat în furnizarea de ultimă instanță dacă furnizorul actual nu mai poate presta serviciul de furnizare.

Conform legislației în vigoare această situație apare în următoarele cazuri:

  • Furnizorul anterior își pierde calitatea de furnizor (expirarea/retragerea sau suspendarea licenței de furnizare de gaze naturale)
  • Furnizorul anterior nu își respectă obligațiile din contractele încheiate cu diverși operatori din piață.
  • Atunci când încetează contractul de furnizare încheiat de furnizorul actual cu clientul, în cazul în care clientul nu își găsește un furnizor.
  • Dacă în timpul procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale, înainte de intrarea în vigoare a contractului de furnizare gaze naturale cu noul furnizor, acesta ajunge în imposibilitatea de a asigura furnizarea gazelor naturale în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.
  • Sau în alte cazuri identificate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în urma sesizărilor făcute de participanții la piața de gaze naturale.

În cazul în care te-ai regăsit în una din situațiile de mai sus, ai fost preluat automat de furnizorul de ultimă instanță (FUI) stabilit conform legislației în vigoare Ordinul ANRE nr. 173/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Te rugăm să ții cont că FUI nu are obligaţia de a furniza gaze naturale clienţilor finali care la data preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată sau din motive tehnice.

Furnizarea gazelor naturale în regim de FUI are caracter temporar, FUI având obligaţia de a asigura furnizarea, după cum urmează:  

  • minimum 12 luni de la data preluării, în cazul clientului final cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, acesta fiind preluat automat ;
  • pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul clientului final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, acesta fiind preluat la cerere, ca urmare a primirii solicitării de preluare din partea clientului. 

Poti încheia oricând un contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor din piața concurențială

Furnizarea gazelor în regim de ultimă instanță se va face, potrivit legislației, cu respectarea contractului cadru de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță pentru clienții casnici, respectiv noncasnici, fără a fi obligatorie semnarea unui contract, excepție fac clienții cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, care vor semna un contract de furnizare gaze naturale în regim FUI.

Pentru acoperirea riscului de neplată, FUI are dreptul de a solicita clientului preluat cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh la locul de consum constituirea unei garanții financiare după data transmiterii de către FUI a informării de preluare sau, după caz, după primirea din partea clientului final a cererii de preluare în regim de ultimă instanţă a locului de consum.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 206/2022 și prin OUG nr. 119/2022, în perioada 01.04.2022 – 31.03.2025, prețul final al gazelor naturale facturat pentru clienții casnici este plafonat la 0,31 lei/kWh, respectiv 0,37 lei/kWh pentru clienții noncasnici cu un consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum de cel mult 50.000 MWh.

Decizia 1617 din 14.09.2022 pentru desemnarea societății Premier Energy S.R.L, în calitate de furnizor de ultimă instanță de gaze naturale

Preţul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță este cel prevăzut în OUG nr. 27/2022. Pentru mai multe detalii, te rugăm să accesezi secțiunea de plafonare aici.

Dacă ai nevoie de cererea de preluare în regim de ultimă instanță o găsești aici.

Aici găsești contractul cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă.

Pentru mai multe informații legate de furnizarea de ultimă instanță, te rugăm să ne contactezi la numărul de telefon 021 231 10 21, prin intermediul formularului de contact sau la sediul nostru din  Constantin Daniel nr. 11, Clădirea The Landmark, Corp C, parter, Sector 1, București - Departamentul pentru Relații cu Clienții.

Prețuri FUI