Termeni și condiții

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Termenii și Condiții

Premier Energy S.R.L. este un distribuitor și furnizor de gaze naturale, precum și furnizor de energie electrică, din România. Atunci când Termenii & Condițiile menționează ”Premier Energy”, ”Societatea”, ”noi” sau ”al nostru”, se referă la Premier Energy S.R.L., având sediul în București, Str. Vasile Alecsandri nr. 4 și Str. Constantin Daniel nr. 11, Clădirea A, et. 2, zona 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1918/2007, C.U.I. RO 20914495.

Citiți cu atenție Termenii & Condițiile.

Termenii & Condițiile reglementează utilizarea de către dumneavoastră a acestui website.

Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii & Condițiile.

Informațiile conținute pe acest website sunt informații cu caracter general.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Premier Energy este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra informațiilor de pe acest website, iar dvs. vă obligați să nu folosiți aceste materiale în niciun fel, cu excepția cazului în care există o aprobare expresă din partea noastră.

Premier Energy deține toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile, logo-urile și celelalte materiale prezentate pe acest website.

Nicio porțiune din acest website nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin orice mijloace, fără aprobarea prealabilă scrisă din partea noastră. Sunteți de acord să nu modificați, să nu vindeți, să nu distribuiți sau să nu creați lucrări derivate pe baza informațiilor publicate pe acest website în orice mod, fără acordul nostru prealabil scris.

CONEXIUNI

Celelalte website-uri la care acest website este conectat au doar scop informativ și nu au fost examinate sau verificate de către noi.

Nu puteți realiza link sau deep-link la orice alt website către website-ul nostru, fără consimțământul prealabil scris al Premier Energy. În vazul în care doriți să creați un link sau un deep-link către website-ul nostru, vă rugăm să ne contactați direct la următoarele date de contact: [email protected].

VIRUȘI INFORMATICI

În timp ce facem eforturi pentru a proteja acest website de viruși sau coduri similare de natură distructivă, nu garantăm faptul că website-ul nostru este lipsit de astfel de elemente distructive și nu putem fi răspunzători pentru eventualele daune care pot rezulta din transmiterea oricăror elemente distructive prin intermediul acestui website sau prin orice fișiere disponibile pentru descărcare de pe website.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Premier Energy depune toate eforturile pentru a vă furniza prin acest website informații actualizate și exacte, prezentate în mod cât mai clar, însă nu garantează că website-ul nu conține erori. Premier Energy nu este responsabilă pentru eventuale erori sau omisiuni, inadvertențe sau descriere eronată a informațiilor. În cazul în care apar eventuale erori sau neconcordanțe, Premier Energy depune toate diligențele pentru a remedia.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu oferim nicio garanție pentru acuratețea sau conținutul paginilor web la care este conectat acest website. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru orice fel de daune sau pierderi suferite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informații furnizate pe acest website sau pe orice pagina web la care acest website este conectat.

Premier Energy nu poate garanta securitatea traficului pe internet și confidențialitatea documentelor și materialelor transmise către noi prin intermediul internetului.

FORȚA MAJORĂ

Nu suntem răspunzători în niciun fel în cazul unui eveniment de forță majoră, respectiv orice eveniment care excede controlul nostru, care ne împiedică să respectăm oricare dintre obligațiile ce decurg din acești Termeni & Condiții, inclusiv dar fără a se limita la probleme tehnice neprevăzute, greve, revolte etc.

ACTUALIZĂRI

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor Termenii & Condițiile.

În cazul în care modificăm conținutul acestora, vom publica varianta revizuită/actualizată pe acest website.

După data la care varianta actualizată a Termenilor & Condițiilor a fost publicată, accesarea website-ului nostru reprezintă acceptul dumneavoastră cu privirii la respectivii Termeni & Condiții.