Tarife reglementate

Componentele din prețul
final al gazelor naturale

Tarife de distribuție

În România avem peste 130 de operatori de distribuție care asigură livrarea gazelor naturale către clienții finali.

În funcție de zona în care se află locul de consum și categoria de consum, tariful de distribuție, alături de alte componente, reprezintă prețul final oferit de furnizor.

Tarife de transport

Acest tarif este stabilit de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și reprezintă contravaloarea serviciilor de transport percepute pentru utilizarea sistemului de transport gaze naturale. Tariful de transport, se actualizează de regulă, anual și împreună cu alte componente, formează prețul final oferit de furnizor.

Pe teritoriul României unicul transportator de gaze naturale este Transgaz care se ocupă în același timp și de cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

Tarife de înmagazinare

Operatorii care asigură înmagazinarea gazelor naturale, percep un tarif stabilit, de regulă, anual, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

În țara noastră există doi operatori care se ocupă de înmagazinarea subterană a gazelor naturale și au un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale: Depomureș și Depogaz

Tariful de înmagazinare, alături de celelalte componente, reprezintă prețul final oferit de furnizor.