Tarife reglementate

Componentele din prețul
final al gazelor naturale

Tarife de distribuție

Tariful de distribuție în domeniul gazelor naturale, reprezintă costul asociat serviciilor de distribuție a gazelor naturale de la compania de distribuție către clienți. 

Acest tarif acoperă cheltuielile de operare, mentenanță și dezvoltare a rețelelor de distribuție și infrastructurii necesare pentru a transporta gazul natural de la punctele de intrare în rețea (de obicei, stațiile de reglare a presiunii) către casele sau afacerile clienților. 

Tariful de distribuție este una dintre componentele prețului de furnizare.
Acesta difera în funcție de zona în care se află locul tău de consum și categoria de consum din care faci parte.

Tarife de transport

Tariful de transport în domeniul gazelor naturale, reprezintă costul asociat serviciilor de transport al gazelor naturale de la producători, operatorii depozitelor de înmagazinare sau importatori către punctele de consum sau de distribuție. 

Tariful de transport este una dintre componentele prețului de furnizare și se actualizează de regulă, anual și împreună cu alte componente, formează prețul final oferit de furnizor.

Pe teritoriul României unicul transportator de gaze naturale este Transgaz care se ocupă în același timp și de cercetarea și proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale.

Tarife de înmagazinare

Operatorii care asigură înmagazinarea gazelor naturale, percep un tarif stabilit, de regulă, anual, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

În țara noastră există doi operatori care se ocupă de înmagazinarea subterană a gazelor naturale și au un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale: Depomureș și Depogaz

Tariful de înmagazinare, alături de celelalte componente, reprezintă prețul final oferit de furnizor.