Clienți casnici

Reglementări și proceduri
din domeniul energiei

Legislație secundară

Aceasta este determinată de ordine și decizii care sunt emise de autoritățile din România - ANRE, Ministerul Finanțelor și în general orice instituție de stat.

ORDIN ANRE NR. 90 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENȚEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GNL

ORDIN ANRE NR. 105 DIN 2018 PENTRU APROBAREA REGULILOR GENERALE PRIVIND PIEȚELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE

ORDIN ANRE NR. 106 DIN 2014 PRIVIND MODALITĂȚILE DE INFORMARE A CLIENȚILOR FINALI DE CĂTRE FURNIZORII DE GAZE NATURALE (...)

ORDIN ANRE NR. 117 DIN 2008 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND RAPORTAREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI DE GAZE NATURALE (...)

ORDIN ANRE NR. 173 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE ULTIMĂ INSTANȚĂ A GAZELOR NATURALE

ORDIN ANRE NR. 221 DIN 2018 PRIVIND OBLIGAȚIA PARTICIPANȚILOR LA PIAȚA DE GAZE NATURALE DE A TRANZACȚIONA PE PIEȚELE CENTRALIZATE DIN ROMÂNIA

ORDIN ANRE NR. 1 DIN 2015 PRIVIND INSTITUIREA REGISTRULUI NAȚIONAL AL PARTICIPANȚILOR LA PIAȚA ANGRO DE ENERGIE (....)

ORDIN ANRE NR. 29 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FURNIZAREA GAZELOR NATURALE LA CLIENȚII FINALI

ORDIN ANRE NR. 40 DIN 2019 PENTRU APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A GAZELOR NATURALE ÎNCHEIATE ÎNTRE PRODUCĂTORI ȘI FURNIZORI

ORDIN ANRE NR. 64 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE LICENȚEI PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE DE GAZE NATURALE

ORDIN ANRE NR. 83 DIN 2021 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANȚĂ PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI GAZELOR NATURALE

ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR-SESIZĂRILOR-DIVERGENȚELOR PRIVIND MĂSURAREA CANTITĂȚILOR DE G. N.

ORDIN ANRE NR. 179 DIN 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND VERIFICĂRILE ȘI REVIZIILE TEHNICE ALE INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE

ORDINUL ANRE NR. 3 DIN 26.01.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PLATFORMEI ONLINE DE SCHIMBAREA A FURNIZORULUI (...)

ORDIN ANRE NR. 5 DIN 2013 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A PIEȚEI GAZELOR NATURALE

ORDIN ANRE NR. 16 DIN 2020 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE REGULARIZARE A DIFERENȚELOR DINTRE ALOCĂRI ȘI CANTITĂȚILE DE GAZE DISTRIBUITE

ORDIN ANRE NR. 21 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SEPARAREA CONTABILĂ A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE TITULARII DE LICENȚE

ORDIN ANRE NR. 54 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU DEZVOLTAREA PIEȚEI GAZELOR NATURALE

ORDIN ANRE NR. 128 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUȚIONAREA NEÎNȚELEGERILOR APĂRUTE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR ÎN SECTORUL ENERGIEI

Legislație primară

Reprezintă legislația emisă de statele membre ale Uniunii Europene prin legi, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern.

LEGEA ENERGIEI ELECTRICE ȘI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012

LEGEA NR 99 DIN 2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTOIALE

LEGEA NR. 121 DIN 2014 PRIVIND EFICIENTA ENERGETICĂ

LEGEA NR. 193 DIN 2000 PRIVIND CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎNTRE PROFESIONIȘTI ȘI CONSUMATORI

LEGEA NR. 226 DIN 2021 PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ PENTRU CONSUMATORUL VULNERABIL DE ENERGIE

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 2 DIN 2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR

ORDONANȚĂ GUVERNAMENTALĂ NR. 2 DIN 19.01.2022 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 118 DIN 2021

ORDONANȚĂ GUVERNAMENTALĂ NR. 3 DIN 2022 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 118 DIN 2021 OG NR. 27 DIN 2022 PRIVIND MĂSURILE APLICABILE CLIENȚILOR FINALI DIN PIAȚĂ DE ENERGIE ÎN PERIOADA 1 APRILIE 2022 -31 MARTIE 2023 (....)

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 118 DIN 2021 PRIVIND STABILIREA UNEI SCHEME DE COMPENSARE PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ȘI GAZE NATURALE

HOTĂRÂRE GUVERNAMENTALĂ NR 638 DIN 2007 PRIVIND DESCHIDEREA INTEGRALĂ A PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICA ȘI GAZE NATURALE HG NR. 1073 DIN 2021 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 226 DIN 2021 PRIVIND CONSUMATORUL VULNERABIL

Legislație Europeană

Directivele Europene – stabilesc principii general aplicabile în UE, care trebuie transpuse în legislația statelor membre.

DIRECTIVA (UE) 73 DIN 2009 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVA (UE) 692 DIN 2019 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DE MODIFICARE A DIRECTIVEI (UE) 73 DIN 2009

Regulamentele Europene – sunt direct aplicabile, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru este obligat sa le pună în aplicare.

REGULAMENTUL (CE) NR. 713 DIN 2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (UE) NR. 460 DIN 2017 AL COMISIEI EUROPENE

REGULAMENTUL (UE) NR. 994 DIN 2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (UE) NR. 1227 DIN 2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI