Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Verificarea metrologică a contorului

Procesul de verificare metrologică a contorului de gaze naturale reprezintă o etapă importantă în monitorizarea și măsurarea consumului de gaze. Această procedură se desfășoară pentru a confirma faptul că echipamentul arată corect volumul de gaze, fiind în totală conformitate cu cerințele standardelor și reglementărilor actuale.

Fiecare etapă a acestei verificări este realizată cu o atenție, având la bază principii tehnice și metodologice riguroase. Scopul principal este de a ne asigura că fiecare consumator primește informații corecte și transparente legate de consumul său de gaze, evitând astfel orice neconcordanțe sau erori, contribuind astfel la încrederea și satisfacția ta în ceea ce privește serviciile oferite.

Iată câteva aspecte importante privind verificarea metrologică a contoarelor de gaze naturale:

  • Calibrarea și Testarea: Contorul este testat în condiții controlate pentru a se confirma că oferă citiri corecte. Aceasta poate implica simularea unor fluxuri de gaze și compararea citirilor contorului cu valorile cunoscute.
  • Entități autorizate: verificarea metrologică a contoarelor de gaze naturale trebuie efectuată de către Laboratoare de Verificări Metrologice Autorizate de BRML.
  • Interval Regular: Legislația prevede ca verificarea metrologică să aibă loc la intervale regulat. Acesta face în funcție de tipul de contor și reglementările BRML (Biroul Român de Metrologie Legală). Perioada de valabilitate metrologică poate varia în funcție de specificul fiecărui contor și de reglementările în vigoare.
  • Costurile verificării: costurile pentru verificarea metrologică a contoarelor de gaze naturale sunt de obicei suportate de către Operatorul de Distribuție gaze naturale sau de client în situația în care solicitarea se face de acesta, în condițiile legii.
  • Rezultatele verificării: după efectuarea verificării metrologice, se va elibera un Buletin de Verificare Metrologică – BVM. BVM-ul poate fi “Admis” sau “Respins” în funcție de eroarea stabilită cu ocazia verificării metrologice. Dacă un contor de gaze naturale este “respins” în urma verificării metrologice, acesta trebuie reajustat, recalibrat sau înlocuit pentru a asigura corectitudinea măsurătorilor.
  • Beneficii: Procesul asigură atât furnizorii, cât și consumatorii de gaze naturale că factura este calculată pe baza unei măsurători corecte a consumului.