Distribuție gaz

Componentele din prețul
final al gazelor naturale

Tarife reglementate pentru distribuția de gaze naturale, conform Ordinului 42/2024

Categorie de clienți Consum minim anual [MWh] Consum maxim anual [MWh] Tarif de distribuție [Lei/ MWh]
C.1. ≤ 280 64,86
C.2. > 280 ≤ 2.800 63,89
C.3. > 2.800 ≤ 28.000 61,63
C.4. > 28.000 ≤ 280.000 59,02

Tarife Conexe

Lista tarifelor reglementate aferente activitatilor conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale - conform Ordine ANRE 140 si 181 / 2015 prestate de Premier Energy SRL, valabile incepand cu 01.01.2021

Grupa Descriere activitate conexa Tarif lei fara TVA
a) Emitere avize referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea lucrarilor de constructii emitere aviz pentru lungimi <=1 00 ml 216,51
emitere aviz pentru lungimi > 100 ml 216.51 + 0,35 lei ml suplimentar
b) Punere in functiune IU, apartinand clientilor finali din zonele delimitate pentru care detine licenta de operare fara montare contor 123,13
Q <=25 mc/ora - cu montare contor 127,12
25 < Q <=160 mc/ora - cu montare contor 163,68
160 < Q <=650 mc/ora - cu montare contor 191,72
Q > 650 mc/ora - cu montare contor 252,25
c) Deplasarea unei echipe tehnice (i) acordarea de consultanta tehnica privitoare la SD acordare consultanta tehnica privitoare la SD pentru 1 ora 143,07
tarif suplimentar peste 1 ora de consultanta 60 lei / ora
(ii) citirea suplimentara a echipamentului / sistemului de masurare a gazelor naturale - fara inlocuire de contor 102,18
- cu inlocuire contor Q <=25 mc/ora 153.04
- cu inlocuire contor 25 < Q <=160 mc/ora 186.14
- cu inlocuire contor 160 < Q <=650 mc/ora 217.65
- cu inlocuire contor Q > 650 mc/ora 278.17
d) Intreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentarii cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport si de sistem/opeatorului de distributie, dupa caz intrerupere alimentare cu gaze fara ridicare contor 113,15
reluare alimentare cu gaze fara inlocuire contor 113,15
intrerupere alimentare cu ridicare contor: Q <=25 mc/ora 131,1
intrerupere alimentare cu ridicare de contor: 25 < Q <=1 60 mc / ora 164,2
intrerupere alimentare cu inlocuire de contor: 160 < Q <=6 50 mc/ora 195,71
intrerupere alimentare cu ridicare contor: Q > 650 mc/ora 256,24
reluare alimentare cu montare contor: Q <=25 mc/ora 138,17
reluare alimentare cu montare contor: 25 < Q <=160 mc / ora 173,9
reluare alimentare cu montare contor: 160 < Q <=650 mc/ora 210,95
reluare alimentare cu montare contor: Q > 650 mc/ora 281,18
e) Eliberarea de copii dupa documentatia tehnica privitoare la IU a clientului final, fisele de evidenta a verificarilor/reviziilor tehnice periodice ale IU si/sau dupa avizul/avizul de principiu cu deplasare la arhiva 160,76
fara deplasare la arhiva 61,2
f) Debransarea clientilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitiva din functiune a bransamentului si a postului de reglare debransare client final prin scoatere definitiva din functiune conform deviz
g) Modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terț modificari ale obiectivelor sisemului de distributie prin deviere conform deviz

Tarife aferente Procesului de Racordare

Denumire Serviciu Tarif
Analiză Cerere de Racordare solicitant Casnic 193.60
Analiză Cerere de Racordare solicitant Non Casnic, UAT, ADI 321.80
Verificare Proiect 74.65
Urmărirea lucrărilor 794,95

Tarifele sunt exprimate în lei și nu includ TVA

{ #

Tarife reglementate pentru distribuția de gaze naturale pentru Hargaz Harghita Gaz S.R.L., conform Ordinului ANRE nr. 51/2022

Categoria de clienți Consum minim anual MWh Consum maxim anual MWh Tarife de distribuție Lei/MWh
C.1. ≤ 280 31,59
C.2. > 280 ≤ 2.800 28,30
#}