Info utile

Contracte, facturi,
index, plăți

Schimbarea furnizorului

Schimbarea furnizorului este o opțiune personală prin care tu decizi să încetezi contractul cu furnizorul tău actual de gaze naturale și alegi să închei un nou contract de furnizare gaze naturale cu orice alt furnizor.

Este important să știi că procesul de schimbare a furnizorului este gratuit și se poate realiza oricând dorești, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale și ale regulamentului POSF.

Ai grija ca atunci când vrei să schimbi furnizorul de gaze naturale și să închei un nou contract cu furnizorul ales de tine, să fii atent la condițiile și clauzele contractuale cum ar fi prețul, durata contractului, condiții de plată, etc.

Dacă vrei să schimbi furnizorul ai la dispoziție două modalități:

1. Poți încheia online contractul tău de gaze naturale aici;

2. Prin accesarea platformei online ANRE pe posf.ro;

Documentele necesare pentru încheierea unui nou contract sunt următoarele:

  • Copia actului de identitate;
  • Declarația pe proprie răspundere referitoare la  calitatea folosirii imobilul pentru care se încheie noul contract sau actul de proprietate al acestuia;
  • Împuternicire în cazul în care solicitantul nu va fi noul titular de contract + copia actului de identitate;
  • Poza contorului de gaz unde să se vadă seria și indexul aferent;
  • Codul locului de consum – CLC sau o copie după ultima factură emisă de furnizorul actual (cu eliminarea informațiilor confidențiale)

Pentru mai multe detalii privind schimbarea furnizorului, vezi Ord.3/2022.