Clienți casnici - Energie electrică

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Plafonarea prețurilor finale facturate de către furnizorii de energie electrică în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025

În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 toți clienții casnici beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice.

În funcție de consumul tău lunar beneficiezi de preț final facturat plafonat (TVA inlcus):

1. Maximum 0,68 lei/kWh pentru:

    • a) clienții casnici ai căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;
    • b) clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică;
    • c) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani; limita de vârsta se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ;
    • d) clienții casnici familii monoparentale (denumite ca fiind familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta), care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani; limita de vârsta se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ.

Pentru clienții casnici menționați la punctul (b), prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor

Pentru clienții casnici menționați la punctele (c) și (d), prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza completării și transmiterii unei cereri și unei declarații pe proprie răspundere: model cerere și declarație pe proprie răspundere.

Pentru categoriile de clienți de la punctele (b), (c) și (d), prețul final plafonat se va aplica începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate mai sus. În plus, dacă aceste categorii de clienți utilizează locul de consum în calitate de chiriași, va fi necesară și transmiterea unei copii după contractul de închiriere.

Documente pot fi transmise prin intermediul formularului nostru de contact.

2. Maximum 0,80 lei/kWh pentru consumul lunar cuprins între 100.01 și 255 kWh.

3. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la cel mai mic preț dintre prețul contractual și prețul final plafonat de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

În cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întregul consum se facturează la cel mai mic preț dintre prețul contractual și prețul final plafonat de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.