Drepturi și Obligații

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Modalități de soluționare a neînțelegerilor precontractuale

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), soluționează neînțelegerile legate de încheierea contractelor din sectorul energiei, respectiv sectorul gazelor naturale.

În acest sens, ANRE a elaborat o procedură care are scopul de a crea un mod de soluționare a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

Soluționarea neînțelegerilor se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

a) Soluționarea la nivelul titularului de licență care transmite oferta de contract

b) Soluționarea la nivelul Autorității competente.

Află mai multe despre soluționarea neînțelegerilor precontractuale în Ord.128/2020.

Modalități de soluționare a disputelor apărute pe parcursul derulării contractului

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), soluționează disputele legate de derularea contractelor în domeniul energiei, atât pe piață angro (furnizori, distribuitori) cât și cu amănuntul (clienți casnici).

Pentru aceste situații a fost elaborat un regulament care are scopul de a crea un mod de rezolvare a disputelor ce pot apărea în timpul desfășurării unui contract.

Soluționarea disputelor se face cu parcurgerea următoarelor etape:

a) Concilierea la nivelul părților

b) Soluționarea la nivelul ANRE

Află mai multe despre soluționarea disputelor apărute pe parcursul derulării contractului în Ord 61/2013.