LEGISLAȚIE

Reglementări și proceduri
din domeniul energiei

Gaze Naturale

Licențe

Licență nr.1872/2013 – pentru desfasurarea activității de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale – valabilă până la data de 02.05.2049

Autorizații

Număr autorizarție Data obținerii Valabilitate (ani) Tipul autorizației
21105 13.06.2022 5 Destinată proiectării sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan – tip PDSB
21106 13.06.2022 5 Destinată proiectării instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie,redusă și joasă presiune – tip PDIB
21726 25.11.2022 5 Destinată execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan – tip EDSB
21107 13.06.2022 5 Destinată execuției instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă și joasă presiune – tip EDIB
20969 13.04.2022 5 Destinată execuției sistemelor de transport, sistemelor de distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise, instalațiilor aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan, precum și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune – tip ET

ORDIN ANRE NR. 9 DIN 2022 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE CALCUL A TARIFELOR AFERENTE RACORDARII LA SISTEMELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE G. N.


ORDIN ANRE NR. 18 DIN 2014 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE CALCUL AL CONSUMULUI TEHNOLOGIC DIN SISTEMELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 20 DIN 2022 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND FINANTAREA LUCRARILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR-CONDUCTELOR NECESARE RACORDARII LA SD


ORDIN ANRE NR. 31 DIN 2021PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE AUTORIZATIEI DE INFIINTARE A UNEI MAGISTRALE DIRECTE


ORDIN ANRE NR. 38 DIN 2019 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND FUNDAMENTAREA SI CRITERIILE DE APROBARE A PLANURILOR DE INVESTITII ALE OPERATORILOR (...)


ORDIN ANRE NR. 78 DIN 2020 ANEXA NR. 1 CONTRACT - CADRU DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 78 DIN 2020 ANEXA NR. 2 CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 78 DIN 2020 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE SI A CONDITIILOR GENERALE DE CONTRACTARE (...)


ORDIN ANRE NR. 84 DIN 2017 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND TRANSMITEREA CATRE ANRE A INFORMATIILOR REFERITOARE LA COMBUSTIBILII GAZOSI (...)


GHID DE BUNA PRACTICA PRIVIND MODALITATEA DE STABILIRE A TARIFELOR PENTRU SERVICIUL DE DISTRUBUTIE A GAZELOR NATURALE DINTRUN SISTEM DE DISTRIBUTIE INCHIS


ORDIN ANRE NR. 2 DIN 2017 PRIVIND DESEMNAREA UNUI OPERATOR DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PENTRU PRELUAREA OPERARII UNUI SISTEM DE DISTRIBUTIE (...)


ORDIN ANRE NR. 7 DIN 2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 9 DIN 2022 ANEXA - METODOLOGIEI DE CALCUL A TARIFELOR AFERENTE RACORDARII LA SISTEMELE DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE DIN SECTORUL G. N.


ORDIN ANRE NR. 97 DIN 2021 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA PROGRAMULUI DE CONFORMITATE SI DESEMNAREA AGENTULUI DE CONFORMITATE


ORDIN ANRE NR. 110 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR-CADRU DE VALABILITATE ASOCIATE AUTORIZATIEI DE INFIINTARE A UNUI NOU SISTEM DE DISTRIBUTIE A G.N.


ORDIN ANRE NR. 85 DIN 2014 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR PENTRU SOLUTIONAREA DISPUTELOR PRIVIND ACCESUL LA RETELE


ORDIN ANRE NR. 89 DIN 2018 PRIVIND APROBAREA NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTARE, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


ORDIN ANRE NR. 204 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND PRELUAREA IN PROPRIETATE A BUNURILOR DIN SECTORUL GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 217 DIN 2018 ANEXA - METODOLOGIA DE STABILIRE A TARIFELOR REGLEMENTATE PENTRU SERVICIILE DE DISTRIBUTIE IN SECTORUL GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 217 DIN 2018 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE STABILIRE A TARIFELOR REGLEMENTATE PENTRU SERVICIILE DE DISTRIBUTIE IN SECTORUL G N.


ORDINUL MDRL NR. 839 DIN 2009 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 50 DIN 1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII


ORDIN ANRE NR. 131 DIN 2022 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 156 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND PROIECTAREA, VERIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC,EXECUTIA, RECEPTIA TEHNICA SI PIF A IUGN


ORDIN ANRE NR. 162 DIN 2015 PRIVIND APROBAREA STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE SI DE SISTEM AL GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 163 DIN 2019 PRIVIND APROBAREA NORMEI TEHNICE PENTRU ODORIZAREA GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 84 DIN 2014 PENTRU APROBAREA CONDIȚIILOR CADRU DE VALABILITATE A LICENȚEI DE OPERARE A SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE GN


ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


ORDIN ANRE NR. 179 DIN 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND VERIFICARILE SI REVIZIILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE


ORDINUL ANRE NR. 3 DIN 26.01.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PLATFORMEI ONLINE DE SCHIMBAREA A FURNIZORULUI (...)


ORDIN ANRE NR. 5 DIN 2013 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE A PIETEI GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 16 DIN 2020 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE REGULARIZARE A DIFERENTELOR DINTRE ALOCARI SI CANTITATILE DE GAZE DISTRIBUITE


ORDIN ANRE NR. 21 DIN 2020 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND SEPARAREA CONTABILA A ACTIVITATILOR DESFASURATE DE CATRE TITULARII DE LICENTE


ORDIN ANRE NR. 54 DIN 2014 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU DEZVOLTAREA PIETII GAZELOR NATURALE


ORDIN ANRE NR. 128 DIN 2020 PENTRU APROBAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUTIONAREA NEINTELEGERILOR APARUTE LA INCHEIEREA CONTRACTELOR IN SECTORUL ENERGIEI


NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A LEGII NR. 50 DIN 1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


LEGEA NR 99 DIN 2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE SECTOIALE


LEGEA NR. 121 DIN 2014 PRIVIND EFICIENTA ENERGETICA


LEGEA NR. 10 DIN 1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII


LEGEA NR. 50 DIN 1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR


ORDONANTA DE URGENTA NR. 2 DIN 2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENTIILOR


OG NR. 128 DIN 2020 PRIVIND UNELE MASURI PENTRU INSTITUIREA PROGRAMULUI NATIONAL DE RACORDARE (...) LA SD


HOTARAREA NR. 273 DIN1994 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RECEPTIA CONSTRUCTIILOR


HOTARAREA NR. 492 DIN 2018 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONTROLUL DE STAT AL CALITATII IN CONSTRUCTII


HOTARAREA NR. 766 DIN 1997 PENTRU APROBAREA UNOR REGULAMENTE PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII


HOTARAREA NR. 925 DIN 1995 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA TEHNICA A PROIECTELOR ȘI A EXECUTIEI LUCRARILOR


DIRECTIVA (UE) 73 DIN 2009 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULU


DIRECTIVA (UE) 692 DIN 2019 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DE MODIFICARE A DIRECTIVEI (UE) 73 DIN 2009


REGULAMENTUL (CE) Nr. 713 DIN 2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI


REGULAMENTUL (UE) NR. 460 DIN 2017 AL COMISIEI EUROPENE


REGULAMENTUL (UE) NR. 994 DIN 2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI


REGULAMENTUL (UE) NR. 1227 DIN 2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI


Energie Electrică

ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


LEGEA ENERGIEI ELECTRICE SI A GAZELOR NATURALE NR. 123 DIN 2012


ORDIN ANRE NR. 142 DIN 2021 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR-SESIZARILOR-DIVERGENTELOR PRIVIND MASURAREA CANTITATILOR DE G. N.


4.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Procedură reclamații

Raport plangeri