Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Instrucțiuni de utilizare a gazelor naturale

Instrucțiuni pentru utilizarea gazelor naturale:

 • Asigurarea bunei funcționări a instalației de utilizare a gazelor naturale prin întreținere, exploatare și reparare a acesteia este sarcina persoanei care folosește gazele naturale pentru consum propriu.
 • Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt obligatorii pentru utilizatorul de gaze naturale şi se realizează cu ajutorul unui operator economic autorizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, ales de către utilizator.
 • Verificarea tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum 2 ani.
 • Revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum 10 ani.

Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se face și în următoarele situaţii:

 • după întreruperea utilizării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale pentru o perioadă mai mare de 6 luni (întreruperea alimentării cu gaze la cererea clientului sau lipsa consumului pe o perioadă mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar putea afecta instalaţia de utilizare a gazelor naturale sau funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia (incediu, explozie, dezafectarea instalației de utilizare în urma unui cutremur, alunecare de teren sau orice altă calamitate).

Pentru evitarea accidentelor cu pierderi de vieți umane şi distrugeri de bunuri materiale care s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalației de utilizare a gazelor naturale, respectă cu strictețe următoarele reguli:

 • Înainte de aprinderea focului:

  • Aerisește minim 5 minute încăperile în care folosești consumatoare de combustibili gazoși cu flacără liberă (aragaz, plită pe gaz, sobă pe gaz);
  • Asigură-te că grila de aer prin care intră aerul proaspăt în încăpere nu este astupată și că gura de ventilare pentru evacuarea gazelor arse, nu este închisă;
  • Controlează tirajul (circulația aerului) și etanșeității coșului de evacuare a gazelor de ardere pentru aparatele de tipul sobelor pe gaz, cazanelor de apă caldă, centralelor termice. Dacă observi lipsa tirajului (a circulației aerului), NU APRINDE FOCUL decât după efectuarea lucrărilor care să asigure circulația aerului (curățarea coșului, curățarea sobei, ventilatoarelor mecanice, etc.);
  • Verifică dacă primul robinet (robinetul de manevră) al aparatului consumator de gaze naturale (aragaz, plită pe gaz, sobă pe gaz) este pe poziția închis. Dacă robinetul de manevră este deschis, închide-l și aerisește încăperea respectivă, precum și restul încăperilor prin deschiderea ușilor și a ferestrelor. Aprinde focul doar după ce aerisirea este completă!
  • Asigură accesul aerului necesar arderii în focarul aparatului consumator de gaze naturale prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
  • Aerisește focarele aparatelor consumatoare de gaze naturale în cazul sobelor de teracotă, sobelor cu plită, cazanelor de apă caldă/încălzire;
  • La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi (aragaz, plită pe gaz, sobă pe gaz) şi arzătoare se respectă următoarele reguli:

   • Aerisirea focarului minimum 5 minute înainte de aprinderea focului; 
   • Apropierea aprinzătorului de arzător;
   • Deschiderea lentă a robinetul de manevră şi aprinderea focului, în timp ce supraveghezi stabilitatea flăcării.

Important! Nu uita!

 • Dacă verifici cu flacără instalația de utilizare a gazelor naturale, există pericol de explozie și incendiu.
 • Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de gaze naturale nelegate la coşul de fum (reșou, aragaz, etc.) prezintă pericol de moarte.
 • Neefectuarea operaţiilor de verificare sau revizie tehnică periodică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea ta în calitate de client final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea şi utilizarea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.