Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Ce înseamnă „instalaţie de utilizare“?

Ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor arse, situat după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie

Etapele/activitățile necesare realizării și punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Etapele/activitățile necesare realizării și punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 ⋅ 105 Pa (10 bari), sunt stabilite prin Ordinul ANRE nr. 156/27.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799/01.09.2020, pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale(denumită în continuare Procedură).

Etapele pentru realizarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt:

1

PROIECTAREA

2

EXECUȚIA

3

RECEPȚIA TEHNICĂ

4

MONTAREA CONTORULUI

5

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE

6

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC

7

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Instalațiile de utilizare se verifică periodic cel tărziu la 2 ani de zile, iar revizia tehnică se efectuează cel târziu la 10 ani de zile. Obligația efectuării operațiunilor de verificare și revizie este în sarcina clientului și se poate efectua prin intermediul unui operator economic autorizat.