Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Ce înseamnă „instalaţie de utilizare“?

Instalațiile de utilizare se verifică periodic cel tărziu la 2 ani de zile, iar revizia tehnică se efectuează cel târziu la 10 ani de zile. Obligația efectuării operațiunilor de verificare și revizie este în sarcina clientului și se poate efectua prin intermediul unui operator economic autorizat.

Etapele/activitățile necesare realizării și punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Etapele/activitățile necesare realizării și punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale cu presiunea egală sau mai mică de 10 ⋅ 105 Pa (10 bari), sunt stabilite prin Ordinul ANRE nr. 156/27.08.2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799/01.09.2020, pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale(denumită în continuare Procedură).

Etapele pentru realizarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt:

1

PROIECTAREA

2

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC

3

EXECUȚIA

4

RECEPȚIA TEHNICĂ

5

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE GAZE NATURALE

6

MONTAREA CONTORULUI

7

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale (PIF)

Punerea în funcțiune (PIF) a instalației de gaze naturale este etapa finală pentru a aduce gazele naturale direct la tine acasă.

Odată cu finalizarea lucrărilor la instalația de utilizare, există câțiva pași esențiali prin care reprezentantul companiei de distribuție se asigură că totul funcționează conform standardelor în vigoare:

Să instaleze și să seteze contorul de gaze:

  • Să verifice existența contractului de furnizare pentru locul de consum pentru care se face PIF
  • Încheierea unui proces-verbal de punere în funcțiune, între tine și instalatorul autorizat
  • Să ofere instrucțiunile necesare pentru utilizarea corectă și în siguranță a gazelor naturale

Pentru a pune în funcțiune instalația de gaze naturale, este necesar sa închei un contract pentru furnizarea gazelor naturale și să ai la dispoziție toate documentele furnizate de către echipa care a realizat instalația de gaz.

Dacă ești client casnic și vrei să închei un contract de furnizare gaze naturale intră aici.

Dacă ești client non-casnic și vrei să închei un contract de furnizare gaze naturale intră aici.

Mai multe informații pot fi găsite în Ord 156/2020