Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Extindere rețea

În situația în care urmare analizării cererii de racordare, se constată că în zona locului de consum pentru care a fost solicitată racordarea nu există conductă de distribuție sau capacitatea acesteia este insuficientă, Operatorul Sistemului de Distribuție a gazelor naturale (OSD) nu poate refuza solicitarea de racordare și este obligat:

  • să suporte în totalitate finanțarea acesteia, în situația în care realizarea lucrărilor este prevăzută ca obligație prin contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;
  • să asigure finanțarea și realizarea/redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale necesară realizării racordării, în limitele planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică.

Condițiile de eficiență economică prevăzute la pct. 2. se stabilesc de către OSD, în conformitate cu prevederile Modelului de calcul al eficienței investițiilor în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRE nr. 2.288/2020.

Pentru realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a conductei de distribuție a gazelor naturale necesară realizării racordării, OSD asigură participarea oricărei societăți autorizate, în regim concurențial, transparent și nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor de lucrări.

În situația în care solicitantul asigură finanțarea extinderii/redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară realizării racordării, poate alege pentru realizarea lucrărilor de proiectare și/sau execuție una din următoarele variante:

  • a. acestea să fie realizate de către OSD;
  • b. acestea să fie realizate de către OEP și/sau OEE, selectați/selectat de solicitant;
  • c. acestea să fie realizate de către OSD; selecția OEP și OEE se realizează de către solicitant.

În situațiile prevăzute la literele b) și c), solicitantul poate alege orice OEP și/sau OEE din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro
Activele rezultate întră în proprietatea OSD, de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul Legii Nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.