Drepturi și Obligații

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Dreptul la Informare al clientului de gaze naturale

Este bine să știi că în calitate de client gaze naturale, ai dreptul de a fi informat în relația ta cu noi.

Ai dreptul să ceri și să primești, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia și a condițiilor standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, avem obligaţia să îți punem la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:

 • etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
 • ofertele-tip pentru care poți opta, după caz;
 • contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
 • preţurile şi tarifele practicate.

Verifică înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:

 • identitatea şi adresa noastră, în calitate de furnizor;
 • serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
 • preţul/tariful aplicabil;
 • durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
 • compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
 • modalităţi de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor şi informaţii privind procedura de soluţionare a plângerilor clienţilor finali;
 • penalităţile pe care trebuie să le plătești dacă nu respecți prevederile contractuale.

În calitate de furnizor, avem obligaţia să îți oferim, la cerere, prin intermediul punctelor unice de contact, un exemplar tipărit al procedurii privind obligaţia furnizorilor de gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

În calitate de furnizor, suntem obligați să te informăm în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.