Info utile

Contracte, facturi,
index, plăți

Mai jos îți explicăm fiecare rubrică a facturii tale, pentru ca ție să îți fie cât mai ușor să întelegi factura ta de gaze naturale

1Informații despre factură

Aici găsești informații despre factura ta, precum:

 • Numărul facturii – folosește numărul facturii atunci când achiți factura ta de gaze naturale.
 • Data emiterii – reprezintă data la care factura a fost emisă.

2Datele de identificare ale furnizorului.

Aici găsești date despre noi:

 • Adresa sediului social.
 • C.U.I – Codul Unic de Înregistrare.
 • Contul bancar al companiei. Folosește-l atunci când achiți factura ta de gaze naturale prin virament bancar sau prin mandat de Direct Debit..

3Datele tale de identificare sau ale titularului de contract

Această rubrică este destinată datelor tale de identificare sau datele titularului de contract, unde poți găsi următoarele informații:

 • adresa de corespondență a clientului – este adresa la care se trimit facturile.
 • numele clientului – este numele persoanei care a încheiat contractul de furnizare gaze naturale.
 • adresa locului de consum – este adresa unde se consumă gaze naturale. Un client poate avea mai multe locuri de consum.
 • sediul social/domiciliu – este adresa de domiciliu a clientului/sediul social în cazul persoanelor juridice.

4Informații despre client și locul de consum

În această rubrică găsești următoarele informații:

 • Cod client – începe cu cifra 1, conține 10 cifre și este un cod unic de identificare alocat fiecărui client. Cu ajutorul acestuia te putem identifica în sistemul nostru.
 • Cont contract – începe cu cifra 2, conține 10 cifre, iar în acesta se înregistrează plățile tale.
 • Contract de furnizare – este numărul contractului de furnizare - începe cu cifra 3 și conține 10 cifre.
 • Data încetare contract – data la care expira contractul tău cu noi.

5Factura curentă

În rubrica denumită factura curentă vei găsi valoarea de plată a consumului de gaze naturale pentru perioada de facturare menționată pe factura actuală.

6Consum gaze naturale

Este consumul înregistrat în perioada de facturare.

7Scadență

Este data până la care trebuie să achiți factura ta.

8Sold precedent

Pe factura ta, în rubrica denumită sold precedent, poți găsi unul dintre cele două tipuri de sold:

 • Sold negativ (cu semnul minus – exemplu: -50,00) – acestea pot apărea pentru că ai efectuat plăți în plus, ai un avans pe contul tău sau pot proveni din facturile anterioare de regularizare.
 • Sold pozitiv – (fara semnul minus – exemplu: 250,06) - acestea pot rezulta din facturi anterioare care nu au fost achitate sau o factură care nu a fost plătită în totalitate.

9Perioada de facturare

Reprezintă perioada de timp pentru care s-a realizat facturarea. Pentru facturile de regularizare această perioadă va reprezenta numărul de zile între 2 citiri reale de contor efectuate de distribuitorului tău. Pentru facturile emise în baza unui consum estimat, perioada de facturare reprezintă numărul de zile de estimare.

10Dobânzi penalizatoare

Dobânzile penalizatoare sunt un procent pe care îl regăsești în contractul tău și se aplică începând cu prima zi de întârziere a plății la suma restantă. Pe factură vei regăsi suma totală a penalităților calculate până la data emiterii facturii. Acestea sunt incluse în suma de plată pentru factura curentă.

11Tip factură

Tipul facturii poate fi citire de către operator (regularizare), autocitire (când tu transmiți indexul), estimare (atunci când nu există index transmis de tine sau de operator).

12Total de plată cu T.V.A. (c)=(a)+(b)

Pentru a afla totalul de plată cu T.V.A. se va aplica formula Total de plată cu T.V.A = factura curentă + sold precedent. Reprezintă suma totală de plată cu eventuale solduri restante.

13Citire operator

Este intervalul maxim în care operatorul trebuie să citească contorul.

Dacă ești client casnic, intervalul de citire va fi de maximum 3 luni.

Pentru clienții noncasnici, intervalul de citire va fi de maximul 6 luni.

14Transmitere index

În această secțiune găsești:

Codul unic de autocitire –este necesar să folosești codul de autocitire de fiecare dată când ne transmiți indexul autocitit. Acesta începe cu cifra 8 și ne ajută să identificăm corect locul tău de consum atunci când ne comunici indexul tău.

Numărul de telefon cu apel gratuit pe care îl poți folosi pentru a transmite indexul telefonic și link-ul pe care îl poți folosi pentru a ne transmite online indexul tău. Aici găsești toate modalitățile pe care le ai la dispoziție pentru a transmite indexul autocitit.

Intervalul în care poți transmite indexul autocitit (penultimele 6 zile din lună). Ne poți transmite indexul doar în intervalul de transmitere specificat pe factură.

Transmite indexul în perioada menționată pe factură, pentru a plăti mereu exact atât cât consumi și pentru a monitoriza costul facturilor tale.

Indexul autocitit reprezintă indexul transmis de tine în lunile în care reprezentanții companiei de distribuție nu efectuează citiri, iar cu ajutorul acestuia plătești consumul realizat lunar și nu consumul estimat.

În lipsa unui index autocitit sau în situația în care reprezentanții companiei de distribuție nu efectuează citiri, vei primi o factură de estimare în baza convenției de consum agreată cu tine sau în baza istoricului de consum. Vezi mai multe detalii aici.

15În această rubrică găsești numărul de telefon la care ne poți apela în cazul în care simți miros de gaze naturale sau dacă sesizezi o defecțiune.

16Cum ne poți contacta

Pe factura ta în această secțiune, găsești modalitățile prin care ne poți contacta atunci când ai nevoie de ajutorul nostru.

O poți face la numărul de telefon menționat pe factura ta sau prin intermediul formularului nostru de contact online.

17Punct unic de contact

Aici găsești adresa sediului nostru.

18Codul de bare

Plătește factura ta de gaze naturale cu ajutorul codului de bare la unul din magazinele partenere. Vezi aici toate modalitățile de plată.

19Codul QR

Plătește online factura ta de gaze naturale, scanând codul QR cu ajutorul telefonului mobil.

20Următorul interval citire de către operator

Reprezintă data/perioada când reprezentanții companiei de distribuție vor efectua următoarea citire a contorului tău.

21Aici vei găsi:

Codul locului de consum (CLC) - este un cod unic alocat de distribuitor pentru fiecare adresă la care consumi gaze naturale.

Categorie consumator – categoria de consum din care face parte clientul conform consumului anual (casnic sau noncasnic). Mai jos poți vedea fiecare categorie de clienți, în funcție de consumul anual:

Categorie de clienți Consum minim anual [MWh] Consum maxim anual [MWh] Tarif de distribuție [Lei/ MWh]
C.1. ≤ 280 54,64
C.2. > 280 ≤ 2.800 53,83
C.3. > 2.800 ≤ 28.000 51,92
C.4. > 28.000 ≤ 280.000 49,72

Tip preț

Tipul prețului este variabil. Acesta se poate modifica în funcție de condițiile pieței, în funcție de prețul de achiziție și alte tarife reglementate.

22Datele contorului

În această secțiune găsești menționată seria contorului. Aceasta te ajută să verifici dacă seria contorului de la locul de consum este identică cu seria contorului specificată pe factură pentru a te asigura că esti facturat conform consumului înregistrat la locul tău de consum.

23Index contor

Index vechi – reprezintă indexul de la care porneste calculul volumului din factura curentă.

Indexul nou – reprezintă indexul până la care se calculează volumul din factura curentă

Pentru a calcula cantitatea de gaze naturale consumată, exprimată în metri cubi (mc), poți proceda astfel:

Index nou – index vechi = cantitate (mc)

24Cantitatea de gaze consumate exprimată în mc (metri cubi)

Cantitatea de gaze consumate la regularizare exprimată în mc, rezultă din diferenta dintre indexul nou – indexul vechi (vezi explicațiile de la punctul 23).

25Puterea calorifică superioară (PCS)

Pe factură găsesti valoarea medie ponderată a puterii calorifice superioare (PCS), care este exprimată în kWh/mc și reprezintă cantitatea de căldură degajată prin arderea completă, în aer, a unui metru cub de gaze naturale. Află mai multe despre PCS  aici.

26Cantitatea de gaze consumată exprimată în kWh (kilowatt-oră)

Contorul tău de gaze naturale înregistrează consumul în mc (metri cubi), însă conform legislației în vigoare, facturarea se face în kWh.

Pentru a putea calcula cât ai de plată, volumul de gaze naturale exprimat în metri cubi, trebuie transformat în unități de energie (E), măsurate în kWh, folosind formula:

E = V (b) x PCS.

V(b) – reprezintă cantitatea de gaze naturale consumată, exprimată în metri cubi (mc). Vezi punctul 23.

Vezi mai multe detalii despre PCS aici.

27Tip consum/citire

În această secțiune vei identifica tipul citirii prin care este determinat consumul tău: citire de către operator (regularizare), autocitire (index transmis de tine), estimare (dacă nu există nici autocitire, nici citire de către operator). Află mai multe aici.

28Serviciu

Pe factura ta, în rubrica denumită serviciu, pot apărea mai multe linii, în funcție de tipul de citire prin care este determinat consumul tău.

 • sumele cu minus reprezintă facturile stornate pentru perioada estimată.
 • refacturarea pentru perioada estimată, conform citirii reale efectuate de către operator (regularizare).

29Unitatea de măsură (UM)

Este unitatea măsură a consumului tău, exprimat în kWh.

30Cantitate

Reprezintă cantitatea de energie consumată (gaze naturale) exprimată în kWh.

31Prețul unitar exprimat în lei/kWh

Acest preț reprezintă prețul gazelor naturale/ kWh, fără TVA

32Valoarea fără T.V.A (lei)

Reprezintă contravaloarea consumului tău fără taxa pe valoare adăugată (T.V.A) și poate fi calculată dacă înmulțești cantitatea cu prețul uitar (lei/kWh).

33Valoare T.V.A. (lei)

Este taxa pe valoare adăugată și reprezintă 19% din valoarea serviciului facturat. Această taxă este stabilită de catre institutiile statului și este virată de furnizor către acesta.

34Total valoare (lei)

Reprezintă suma dintre Valoare fara T.V.A (lei) și Valoare T.V.A. (lei)

Exemplu:

Cantitate (kWh) x pret unitar (lei/kWh) = Valoare fara T.V.A. (lei) + Valoare T.V.A. (lei) x 19% = Valoare T.V.A (lei)

Valoare fara T.V.A. (lei) + Valoare T.V.A (lei) = Total valoare (lei)

35Denumire elemente preț

Preț plafonat fără T.V.A. ( conform OUG 27/2022) – plafonarea reprezintă o măsură de sprijin reglementată, mai exact prețul plafonat stabilit prin Ordonanța de Urgență 27/2022 și reprezintă un preț maxim ce poate fi facturat, adică acesta nu poate depăși valorile impuse prin reglementare. Vezi mai multe detalii despre plafonare aici.

Componentă de achiziție și transport fără T.V.A. – reprezintă componenta aferentă derulării activității de furnizare gaze naturale (achiziția si transportul acestora).

Componentele de furnizare fără T.V.A. – componenta de furnizare se determină în lei/MWh, este stabilită în condițiile prevăzute de OUG 27/2022 și reprezintă costurile furnizorului în vederea revânzării mărfii.

Componentă tarif de distribuție fără T.V.A – reprezintă componenta aferentă prestării serviciului de distribuție a gazelor naturale.

Acciză fără T.V.A - Conform Art. 266 din Codul fiscal, gazul natural se accizează, cu excepția gazului natural destinat gospodăriilor și organizațiilor de caritate care, conform Art. 399 din Codul fiscal, este scutit de la plata accizei.

T.V.A. unitară – înseamnă cât anume din prețul final facturat reprezintă T.V.A.

Preț plafonat cu T.V.A - reprezintă prețul plafonat cu acciza si cota T.V.A de 19% incluse

Preț Contractual fără T.V.A la data de...... – este prețul pe care îl ai în contractul tău actual și nu reprezintă prețul plafonat.