Clienți casnici

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Autocitire index

Indexul autocitit reprezintă indexul transmis de tine în lunile în care reprezentanții companiei de distribuție gaze naturale nu efectuează citiri. 

Consumul realizat înseamnă diferența dintre indexul nou și indexul vechi , înmulțit cu puterea calorifică superioară.

Acest consum va fi evidențiat pe următoarea ta factură care se va calcula conform consumului realizat exprimat în unități de energie.  Vezi explicații detaliate aici.

Ne poți comunica indexul afișat de contor până la separatorul de numere întregi (până la cifrele roșii sau semnul virgulă “,”) împreună cu codul unic de autocitire (începe cu cifra 8) menționat în chenarul din partea stângă a facturii.  

În lunile în care reprezentanții companiei de distribuție gaze naturale efectuează citiri, indexul transmis de către aceștia are prioritate!

 În cazul în care ai trimis indexul incorect, și acesta este mai mic decât indexul precedent citit/autocitit, acesta nu va fi luat în considerare. 

Dacă ai transmis un index mai mare decât cel real, iar până la prima citire de către operatorul sistemului de distribuție acel index nu a fost atins (nu ai atins consumul transmis), vei fi refacturat conform consumului real (facturile cu consum eronat vor fi stornate). 

Întrebări frecvente

Poți modifica indexul greșit până la finalul perioadei active de transmitere (penultimele 6 zile ale lunii) pe care o găsești menționată pe factura ta, reluând pașii de transmitere a indexului, iar noi vom lua în considerare doar ultimul index transmis de tine.


Pe factura de consum, în secțiunea „Tip citire” poți identifica modul de determinare a consumului facturat: „citire de către operator” reprezintă citirea directă de către reprezentanții companiei de distribuție gaze, „estimare”, care se realizează atunci când nu există citire sau „autocitire”. Pentru mai multe detalii, click aici.