Clienți business - Energie electrică

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Pentru a încheia un contract pentru furnizarea de energie electrică, trebuie să urmezi următorii pași:

  • Completează cererea de încheiere a contractului sau exprimă-ti acordul prin mijloace de comunicare la distanță, conform dispozițiilor legale în vigoare.
  • Copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (în cazul unei persoane juridice).
  • Completează o declarație pe propria răspundere care să cuprindă următoarele informații:

    • Dreptul locativ deținut, precizând calitatea (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar de rentă viageră etc.).
    • Menționează că nu există litigii locative referitoare la spațiul pentru care solicită încheierea contractului. În cazul în care există litigii, trebuie să exprimi acordul pentru rezilierea contractului, având posibilitatea de a actualiza declarația prin mijloace de comunicare la distanță sau prin acord tacit.
  • Completează, dacă este cazul și cererea și declarația pe proprie răspundere pentru aplicarea pretului plafonat.

Asigură-te că toate informațiile sunt corecte și actualizate, astfel încât să putem încheia și desfășura contractul în mod corespunzător.

Trimite-ne documentele completate și semnate prin intermediul formularului de contact. Noi le vom verifica și vom reveni către tine cu contractul și toate documentele trimise semnate în cel mai scurt timp.