Clienți casnici - Energie electrică

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Clientul vulnerabil

Conform legii nr. 226/2021, consumatorul vulnerabil este considerat persoană singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale.

Consumatorii vulnerabili din motive de venit - includ familiile sau persoanele singure ale căror venituri medii nete lunare pe membru de familie sau persoană singură se încadrează în limitele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 226/2021.

Consumatorii vulnerabili din motive de vârstă – în această categorie sunt incluse persoanele care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit și care au atins vârsta standard de pensionare conform legislației privind sistemul public de pensii.

Consumatorii vulnerabili izolaţi - în această categorie se încadrează familiile şi persoanele singure ale căror locuinţe se află în zone izolate sau în aşezări informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele în baza cărora se realizează încadrarea în categoria consumatorilor vulnerabili se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021.

Consumatorii vulnerabili din motive de sănătate - în această categorie se încadrează persoanele care:

  • necesită aparate electrice pentru menţinerea în viaţă sau pentru menţinerea stării de sănătate
  • prezintă probleme de sănătate care împiedică sau restricţionează mobilitatea şi/sau deplasarea acestora ori necesită modalităţi de informare şi comunicare adaptate nevoilor specifice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este interzisă deconectarea de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili. 

Conform Ordinului ANRE nr. 5/2023, dacă ești client vulnerabil ai dreptul să beneficiezi de anumite facilităţi asigurate, în mod gratuit de noi, cum ar fi:

a) Acces la punctul nostru de contact sau la punctele de informare generală, prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili;

b) Dacă ești titularul locului de consum, poți împuternici o altă persoană să primească facturile, notificările, sesizările sau să depună notificări și cereri în numele tău;

c) La solicitarea ta poți primi facturile, notificările, plângerile sau orice alt material informativ, în format electronic;

d) Eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită împreună cu noi;

Pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică, în cazul unui loc de consum unde locuiește o persoană care necesită menținerea în viață prin aparate electrice, este necesar să depui la noi documentele eliberate de insituțiile medicale abilitate să certifice această necesitate.

Atenție! Clienții care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili sunt stabiliți de instituțiile abilitate ale statului.

Mai multe informații privind consumatorii vulnerabili găsești în:

  • Legea 226/2021
  • Ord. 5/2023
  • Ord. 350/2001