Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Achiziții publice

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 1 - 009 - 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Buzău, Galati, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentul: "Lista detaliată a lucrărilor"
 • DATA PUBLICĂRII: 14.09.2021, ora 17:00
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 26,175,798 lei - fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 05/10/2021 ora 17:00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 23/09/2021 ora 17:00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 2 - 009 - 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Argeș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Teleorman, Vâlcea
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentul: "Lista detaliată a lucrărilor"
 • DATA PUBLICĂRII: 14.09.2021, ora 17:00
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 31,566,744 lei - fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 05/10/2021 ora 17:00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 23/09/2021 ora 17:00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 3- 009 - 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Timiș
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentul: "Lista detaliată a lucrărilor"
 • DATA PUBLICĂRII: 14.09.2021, ora 17:00
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 2,545,587 lei - fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 05/10/2021 ora 17:00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 23/09/2021 ora 17:00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 1 - 011- 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Anulată
 • JUDEȚE: BUZĂU, GALAȚI, GIURGIU, IALOMIȚA, ILFOV ȘI PRAHOVA
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentul: "Lista detaliată a lucrărilor"
 • DATA PUBLICĂRII: 05.11.2021
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 14,187,702 LEI - FĂRĂ TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 22.11.2021, ORA 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 15.11.2021, ORA 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 2 - 011- 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Anulată
 • JUDEȚE: ARGEȘ, BRAȘOV, DÂMBOVIȚA, GORJ, TELEORMAN ȘI VÂLCEA
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentul: "Lista detaliată a lucrărilor"
 • DATA PUBLICĂRII: 05.11.2021
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 8,259,273 LEI - FĂRĂ TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 22.11.2021, ORA 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 15.11.2021, ORA 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 3 - 011- 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Anulată
 • JUDEȚE: ARAD, BIHOR, SĂLAJ, SUCEAVA ȘI TIMIȘ
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentul: "Lista detaliată a lucrărilor"
 • DATA PUBLICĂRII: 05.11.2021
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 209,979 LEI - FĂRĂ TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 22.11.2021, ORA 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 15.11.2021, ORA 17.00

ANUNȚ ANULARE PROCEDURĂ ACHIZIȚIE LUCRĂRI

În conformitate cu prevederile Deciziilor Premier Energy S.R.L. nr. 5616; 5617 și 5618 din data de 03 decembrie 2021, privind Comisiei de evaluare a ofertelor, numită prin Decizia nr. 5424/18.11.2021

Se anulează procedurile concurențialede licitație deschisă, în scopul atribuirii contractelor de achiziție lucrări, COD: PEGN SECTOR 1 - 011 - 2021; PEGN SECTOR 2 - 011 - 2021 și PEGN SECTOR 3 - 011 – 2021, având ca obiect “servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, în vederea racordării de noi utilizatori la sistemele de distribuție a gazelor naturale operate de către Premier Energy S.R.L.”, urmând ca aceasta să fie reluată cât mai urgent.

RELUARE PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 1 - 011/2 - 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: BUZĂU, GALAȚI, GIURGIU, IALOMIȚA, ILFOV ȘI PRAHOVA
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 03.12.2021
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 14,187,702 LEI - FĂRĂ TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 17.12.2021, ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 10.12.2021, ora 17.00

RELUARE PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 2 - 011/2 - 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: ARGEȘ, BRAȘOV, DÂMBOVIȚA, GORJ, TELEORMAN ȘI VÂLCEA
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 03.12.2021
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 8,259,273 LEI - FĂRĂ TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 17.12.2021, ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 10.12.2021, ora 17.00

RELUARE PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 3 - 011/2 - 2021

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: ANULATĂ
 • JUDEȚE: ARAD, BIHOR, SĂLAJ, SUCEAVA ȘI TIMIȘ
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 03.12.2021
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 209,979 LEI - FĂRĂ TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 17.12.2021, ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 10.12.2021, ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 1 - 001 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Buzău, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Prahova
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 04.01.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 13,751,298 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 31.01.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 11.01.2022, Ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 2 - 001 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Argeș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Teleorman și Vâlcea
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 04.01.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 7,575,678 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 31.01.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 11.01.2022, Ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 3 - 001 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Arad, Bihor, Sălaj, Suceava și Timiș
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 04.01.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 16,073,642 Lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 31.01.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 11.01.2022, Ora 17.00

ANUNȚ

PRIVIND PROCEDURILE CONCURENȚIALE PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI COD:

 • PEGN SECTOR 1 - 001 - 2022
 • PEGN SECTOR 2 - 001 - 2022
 • PEGN SECTOR 3 - 001 - 2022

Subscrisa Premier Energy S.R.L., în calitate de Autoritate Contractantă, având sediul în București, sector 1, str. Vasile Alecsandri, nr. 4 și str. Constantin Daniel, nr.11, clădirea A, zona 1, etaj 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1918/2007, CUI RO20914495;

Ca urmare a solicitărilor de clarificări primite în legătură cu procedurile menționate, prin prezenta anunțăm operatorii economici interesați că, urmare analizelor efectuate, la procedura concurențială COD PEGN SECTOR 3 - 001 - 2022, se modifică VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILORA, noua valoare fiind 16,073, 642 lei, fără TVA.

Pentru a oferi participanților, timpul necesar în vederea efectuării evaluărilor suplimentare, se prelungește termenul de depunere a ofertelor, pentru toate procedurile menționate, noul termen pentru depunerea ofertelor fiind 31.01.2022.

Informațiile/documentele privind procedurile în discuție, postate pe si-teul Premier Energy S.R.L., la secțiunea ACHIZIȚII, au fost modificate în consecință.

ANUNȚ

Aducem la cunoștință operatorilor economici interesați de participarea la procedurile de achiziții în derulare, afișate pe site-ul PREMIER ENERGY S.R.L. la secțiunea ACHIZIȚII că, începând cu luna IANUARIE 2022 contul societății noastre de la First Bank este închis.

Această informație a fost postată din timp pe site-ul societății Premier Energy

În vederea constituirii garanției de participare la procedurile de achiziție în derulare, de care sunteți interesați, vă rugăm să efectuați plata, prin virament bancar, în contul RO79BUCU1111215955103RON, deschis la Alpha Bank.

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 1 - 002 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Buzău, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Prahova
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 22.02.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 15,660,307 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 14.03.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI:01.03.2022, Ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 2 - 002 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Argeș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Teleorman și Vâlcea
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 22.02.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 9,191,486 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 14.03.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 01.03.2022, Ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 3 - 002 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Arad, Bihor, Sălaj, Suceava și Timiș
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 22.02.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 23,918,342 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 14.03.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 01.03.2022, Ora 17.00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedurile concurențiale de licitație deschisă COD:

 • PEGN SECTOR 1 - 002 - 2022
 • PEGN SECTOR 2 - 002 - 2022
 • PEGN SECTOR 3 - 002 - 2022

În scopul atribuirii contractelor de achiziție lucrări, având ca obiect “servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, în vederea racordării de noi utilizatori la sistemele de distribuție a gazelor naturale operate de către Premier Energy S.R.L.”

Operatorii economici interesați de aceste contracte sunt invitați să depună oferte întocmite în conformitate cu documentele achiziției, mai jos postate.

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 1 - 009 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Buzău, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Prahova
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 07.09.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 3,800,115 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 30.09.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI:15.09.2022, Ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 2 - 009 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Argeș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Teleorman și Vâlcea
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 07.09.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 1,049,004 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 30.09.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI:15.09.2022, Ora 17.00

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN SECTOR 3 - 002 - 2022

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
 • STADIUL PROCEDURII: Finalizată
 • JUDEȚE: Arad, Bihor, Sălaj, Suceava și Timiș
 • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Lista detaliată a Conductelor” și “Lista detaliată a Racordurilor”
 • DATA PUBLICĂRII: 07.09.2022
 • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 353,628 lei, Fără TVA
 • TERMEN PENTRU DEPUNERE OFERTE: 30.09.2022, Ora 17.00
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI:15.09.2022, Ora 17.00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedurile concurențiale de licitație deschisă COD:

 • PEGN SECTOR 1 - 009 - 2022
 • PEGN SECTOR 2 - 009 - 2022
 • PEGN SECTOR 3 - 009 - 2022

În scopul atribuirii contractelor de achiziție lucrări, având ca obiect “servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, în vederea racordării de noi utilizatori la sistemele de distribuție a gazelor naturale operate de către Premier Energy S.R.L.”

Operatorii economici interesați de aceste contracte sunt invitați să depună oferte întocmite în conformitate cu documentele achiziției, mai jos postate.

ANUNȚ REFERITOR INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedurile concurențiale de licitație deschisă COD:

 • PEGN SECTOR 1 - 009 - 2022
 • PEGN SECTOR 2 - 009 - 2022
 • PEGN SECTOR 3 - 009 - 2022

În scopul atribuirii contractelor de achiziție lucrări, având ca obiect “servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, în vederea racordării de noi utilizatori la sistemele de distribuție a gazelor naturale operate de către Premier Energy S.R.L.”

Aducem la cunoștință Operatorii Economici interesați de participarea la procedurile de atribuire enumerate că, pct. 1 lit. b), capitolul Cerințe de calificare la procesul de achiziție, din cadrul documentului CERINȚE ȘI INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE, se modifică după cum urmează:

„prin plata sumei reprezentând garanția către PREMIER ENERGY S.R.L. în contul RO46BACX0000001876975000 deschis la UniCredit Bank - Sucursala Grigore Mora .”.

Data publicării: 23.09.2022.

PROCEDURĂ CONCURENȚIALĂ PENTRU ACHIZIȚIE LUCRĂRI

COD PROCEDURĂ: PEGN 01 - 001 - 2023

 • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Privind atribuirea contractului de prestări servicii în vederea realizării și implementării separării activităților de distribuție și furnizare de către Premier Energy SRL
 • STADIUL PROCEDURII: În derulare
 • DATA PUBLICĂRII: 12.01.2023
 • TERMEN PENTRU TRIMITERE OFERTE: 27.01.2023
 • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 20.01.2023, Ora 17.00