Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Abrevieri

Abrevieri
OS Operatorul de sistem
OSD Operatorul de sistem de distribuție a gazelor naturale
ATP Avizul tehnic de principiu
ATR Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție sau de transport al gazelor naturale
SD Sistemul de distribuţie a gazelor naturale
PUZ Planul urbanistic zonal
PUD Planul urbanistic de detaliu
SRM Staţia de reglare-măsurare
SR Staţia de reglare
SM Staţia de măsurare
PRM Postul de reglare-măsurare
PR Postul de reglare
PM Postul de măsurare
PIF Punere în Funcțiune
PCS Putere calorifică superioară
OEP Operatorul economic autorizat ANRE pentru proiectarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale
OEE Operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale
UAT Unitate administrativ-teritorială
GNL Gaze naturale lichefiate
LOSD Licența de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale